2023-11-05 - Lydbenken XX: «Nye takter»

Lydbenken XX: «Nye takter»«Nye takter» er et stedsspesifikt auditivt brudd i form av tre ulike lydverk som spilles av på vår lydbenk utenfor Østre gjennom hele festivalen, lydbenken er flittig i bruk til lytting, rekreasjon og annen mer eller mindre konstruktiv aktivitet, men mulighet for å oppleve litt alternativ lyd i hverdagen er iallefall til stede. Vi inviterer nysgjerrige lyttere til en pause i gaten. Tre ulike lydverk spilles i rotasjon hele døgnet.

Vi har invitert 3 komponister til å lage korte verk til lydbenken:

Stina Stjern er det musikalske universet til musikeren og komponisten Stina Moltu. Hennes musikalske uttrykk omfavner både jazz, art-pop, og fri, improvisert eksperimentell musikk. Et gjennomgående tema i alle hennes arbeider er en utforsking av menneskeheten og hennes forkjærlighet for kassetter som lydkilde. Stina har vært en del av Susanna Wallumrøds prosjekt «Brotherhood of our Lady» og hennes komposisjoner har vært spilt på Henie Onstad Kunstsenter. Hun har fremført arbeidene sine sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK) i forbindelse med konserten «Suannna, Baudelaire & Orchestra». Hun er en del av Oslos improvisasjonskollektiv DNA?AND?. Hennes nyeste verk - Sophisticated Junkyard, er en komposisjon for kassetter og Walkman’s. Det er en musikalsk refleksjon av evigvarende endringer som følge av dyptgående gjennomgang av ens eget indre liv og ubehaget som man nødvendigvis opplever når man jobber seg gjennom sitt eget personlige søppel.

Joakim Blattmanns kunstnerskap omfatter skulpturelle lydinstallasjoner, komposisjon, audiovisuelle verk og konserter. Han er opptatt av hvordan lyd skaper forbindelser mellom mennesker og deres miljø, og arbeider ofte med lydmiljøer som er vanskelig tilgjengelig for menneskeøret. I flere av verkene er akustisk økologi, feltopptak og objekters iboende akustiske egenskaper tilbakevendende temaer. Blattmann har sin bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim og bor og jobber i Oslo. I 2022 gav han ut albumet «Stegla» på labelet Dinzu Artefact.

Håkon Eikeland har bakgrunn innenfor klassisk samtidsmusikk. Han har mastergrad i musikkvitenskap, med vekt på kunstig intelligens og komposisjon. Han har skrevet musikk for ulike klassiske besetninger, og liker å eksperimentere med ulike former for stokastisk musikk, både som komposisjonsmetode og som lydsyntese. inspirert av blant annet Xenakis.

Lybenken spiller hver dag under festivalen fra kl 07.00 - 02.00Dato: søndag 5.11.

Tid: 11:00 - 23:00

Sted: Lydbenken
Østre

Lydbenken XX: «Nye takter»