EKKO | Den internasjonale 303 dagen med Club No-No og BTMF

Den internasjonale 303 dagen med Club No-No og BTMF

Den internasjonale 303 dagen med Club No-No og BTMF

Den tredje mars (3.03) er den internasjonale acid dagen! Club No-No og BTMF inviterer til syrefest. På plakatene finner du DJ Little Miss Lucifer fra hovedstaden, Snorre Magnar Solberg (Club No-No) og BTMF crew Laserpistol og Krosmoplastik (live).

For mer informasjon: https://fb.me/e/2FmC3vNyT