Borealis 2023: « Lyder fra mellomrommene»


Borealis sin gjestekunstner Elina Waage Mikalsen presenterer en dag med fremførelser, mat og diskusjoner som utforsker samisk eksperimentell musikk og lyd. Hva er samisk eksperimentell musikk? Hvordan tilnærmer vi oss den? Og hvordan kan vi skape rom for denne musikken i våre festivalprogrammer? I en avslappet atmosfære, der alle er velkomne, skal vi sammen lytte til arkivmateriale, og høre skjellsettende musikk fra de unge samiske artistene Viktor Bomstad og Katarina Barruk. Vi får også innsikt fra artister tilhørende urfolksgrupperinger utenfor Norge, og det serveres mat, mens vi sammen utforsker og skaper et kreativt sted.

Som gjestekunstner i Borealis fra 2022–2024 skal Elina, som selv er en sjøsamisk og norsk multidisiplinær kunstner og musiker, utvikle et program som inneholder elementer av både forskning, publikumsengasjering og kunstnerisk utøvelse. Gjennom dette programmet utforskes sammenhengen mellom samisk historie, identitet og kulturutsletting og eksperimentell lyd, musikk og ulike måter å lytte på. Gjennom prosjektet skal Elina jobbe internt med Borealis sin administrasjon, skape møteplasser for samiske artister og muliggjøre plattformer for utforsking av eksperimentell samisk lyd og musikktradisjon. Slik vil hun kartlegger hvordan ulike urfolks identiteter oversettes til lyd og musikk.

Fullt festivalprogram på: www.borealisfestival.no

Kollasj: Ane Marte Før, Elina Waage Mikalsen, Cecilie Trogstad Johnsen, Sara Berglund


Elina Waage Mikalsen

(NO)

Elina Waage Mikalsen er en multidisiplinær kunstner og musiker fra Tromsø, for tiden bosatt i Oslo. Hun arbeider med lyd, performance, tekstil, installasjon og tekst. Elina har sin bakgrunn i kunst og film, og ble i 2015 utnevnt til Årets unge kunstner ved den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Siden da har hun vært med i en rekke gruppeutstillinger og performance-programmer. Elinas kunstneriske virke er tett knyttet opp mot hennes samiske og norske tilhørighet. Hun tar utgangspunkt i kropp og landskap, muntlige fortellertradisjoner og hullene i sin egen familiehistorie. Hun er opptatt av å ta det samiske blikket på verden på alvor, og hvordan mennesker og natur er uløselig forbundet. Hullene som fornorskningen har skapt i form av tap av språk og kulturarv er blitt et startsted for å fantasere og diskutere hva disse hullene representerer, hvilken materie de utgjør og hvordan de fortsetter å påvirke menneskene i våre samfunn. Som en de-kolonial praksis samler hun fragmenter av historier, materialer og praksiser og utforsker spenninger i mellomrommene, der det ambivalente og flertydelige befinner seg. Hun ser på tvetydighet som et viktig verktøy for å utfordre vestlige narrativ knyttet til kropp, landskap og dominante historiefortellinger.
I lydarbeidet kombinerer hun ofte stemmebruk med feltopptak, elektronikk og selvbygde instrumenter for å skape lydlige rom som legger seg et sted mellom virkelighet og fantasi. Det er lydens emosjonelle og narrative egenskaper som interesserer henne, og hvordan den kan fungere som en tidsmaskin, som får tiden til å kollapse og setter både fremtid og fortid i bevegelse.

Foto: Annar Bjørgli/NasjonalmuseetViktor Bomstad

(NO)

Viktor Bomstad er en samisk eksperimentell musiker og joiker. Hans musikk er sterkt preget av improvisasjon hvor det upolerte og støyete møter ritualistiske, kvernende landskap. Viktor har gjort seg bemerket på den eksperimentelle scenen i en rekke ulike prosjekter, særlig med sitt band Sex Magick Wizards som i 2022 turnerte Tyskland på kryss og tvers. I desember 2022 slapp han sitt første soloalbum, Sámi Noise, på Nice Things Records. På albumet er støy, joik, sampling og fuzz-lyder mesterlig sveiset sammen for å male bilder av undertrykkelse av urkultur, sinne og til slutt gjenopplivende frihet.

Foto: Cecilie Trogstad JohnsenKatarina Barruk

(SE)

Katarina Barruk er en Sápmi-kunstner som vokste opp i Lusspie (Storuman) og Gajhrege (Gardfjäll) i Sverige, og bor i dag i Ubmeje (Umeå). Med hennes særegne stemme skaper hun rom for sårbarhet og styrke, når hun leverer nådeløse men jordnære lydlandskap av pop, iblandet tradisjonell joik og improviserte elementer. Katarina har turnert Europa, og i 2021 bidro hun med et lydverk på Gwangju-biennalen i Sør-Korea. Hennes andre album, Ruhttuo (barskog) ble utgitt i 2022, og i 2020 mottok hun SKAPs Kulturbärarpris – en av Sveriges mest bemerkelsesverdige priser for skribenter og komponister.

Foto: Sara BerglundDato: lørdag 18.3.

Sted: Østre, Fongaard 2.etg
Østre

Åpningstid: 11:00 - 14:00

Billetter: 100kr

Kjøp billetter