Bergen Assembly: Atamata

Ekko presenterer: presenterer:


Åpent tirs–lørdag fra 16–21.

ATAMATA (2022) tar form av en ekspansiv blanding av tid tilbrakt i rommet, remedier og medier. Verket bygger på Jessika Khazriks udisiplinære praksis som komponist, kunstner, DJ, teknolog og pedagog. ATAMATA fusjonerer en spektral klubbutstilling med et firedagers sør- og øst-orientert klubbprogram med musikk og performance, fullt av åpenbaringer, fenomenale pauser og uberegnelige forsamlinger. Denne techno-rave-performance-serien redefinerer klubber som vidunderlige, midlertidige steder for teknopolitisk forsamling og kollektiv samstemthet, steder der det er mulig å gjenskape ulike tider og lengsler, der nåtiden kan være vertskap for fortiden.

Som en del av Sannsigeren er Khazriks bidrag til årets Bergen Assembly viet fellesskapets kjerne og sjel. Utstillingen består av syv steganografiske, lysende trykk og en alkymisk, linseformet, skulpturell prismesokkel som bærer finpartiklet sølv tilført nanokrystaller og biokonstruerte proteiner som er skapt i et laboratorium for optisk nano-biofysikk. Den inneholder også en syvkanals lydvideoinstallasjon med profetiske bilder generert ved hjelp av maskinlæring, kode, maskinvare og språk, som bare kan sees når det ikke er live-opptredener på klubben. Videre består prosjektet av fire intergalaktiske rave-kvelder som finner sted mellom september og oktober 2022 på Østre.

Gjennom å se på den samlende og antimilitaristiske historien til tekno både før, nå og i et fremtidig perspektiv, utfordrer ATAMATA misoppfatningen av klubber som uviktige steder man oppholder seg og sosialiserer meningsløst på fritiden. ATAMATA tilbyr musikk, medisin og magiske medier, og rekonfigurerer klubbens spesielle rolle som sosialt rom for transklusive ritualer, felles trøst og knytting av bånd med fremmede. ATAMATA er en fordypelse i forbindelsen mellom fellesskapsfølelsen som kan oppnås gjennom anonymiteten klubben legger til rette for, og den som oppleves i når man jobber med kollektive strategier, solidaritet og samstudier. Her skapes fremtiden i fellesskap. Tempelets ti ansikter huskes og manes frem, mens man lytter til forvirring heller enn å late som det ikke eksisterer. Sammenfall av hendelser og ønsker prioriteres i stedet for en politikk basert på isolasjon, disiplinering og konspiratoriske bånd. De stadig skiftende rytmene i vår kriserammede tid krever transformasjon, allianser og overraskelser!


Dato: torsdag 8.9. - tirsdag 1.11.

Sted: Østre

Billetter: Gratis inngang / Free entry

Bergen Assembly: Atamata