OPEN CALL

TRASHKESTRA – EKKO FESTIVAL 2021
3 DAY WORKSHOP AND PERFORMANCE

22.–24. OCTOBER AT BERGEN KJØTT
WITH JIMI TENOR, TATU RÖNKKÖ, ISLAJA & RUDI VALDERSNES

Ekko Festival holds an open call for people who wants to participate in Jimi Tenor’s project “Trashkestra”. The participants are invited to collaborate and evolve their practice in this project which takes so called TRASH, or found objects, and turn them into sonic emission objects.

To apply, send an application to info@ekko.no, including:

– short text about you and motivation to apply

– some sentences about previous artistic or relevant work

– links to previous sound / relevant work (if you have)

Application deadline is October 15th 2021. (new deadline!)

If you are for instance a student, artist, performer who are working with projects with found materials, involving sound or using materials in a new way, building etc., you are welcome to apply for this workshop. The workshop will end in a performance with the artistic tutors, so there is a big element of performance involved in the project.

We prioritize people who have an experimental take on their practice, and either have some experience with sound, building/making instruments or performing.

We offer three unforgettable days of workshop with professionals in the field, and a possibility to evolve your ideas around sonic performance.

Participants will get lunch and dinner during workshops, and a free festival pass to Ekko Festival.

Please note, that we do not cover travel, accommodation or other project costs.

Participants will have full days from morning to evening of workshop at Bergen Kjøtt, and Ekko will provide meals for participants.

NORWEGIAN:
OPEN CALL

TRASHKESTRA – EKKOFESTIVALEN 2021
3 DAGERS WORKSHOP OG PERFORMANCE

22 TIL 24 OKTOBER PÅ BERGEN KJØTT
MED JIMI TENOR, TATU RÖNKKÖ, ISLAJA & RUDI VALDERSNES

Ekko inviterer til workshoppen «Trashkestra». Deltakerne i prosjektet blir invitert til å samarbeide og utvikle en praksis hvor man tar «søppel» eller funne objekter og gjør dem om til instrumenter.

For å melde seg på, send en mail til info@ekko.no med følgende info:

– en liten tekst om deg selv og din egen motivasjon for å delta.

– noen setninger om ditt tidligere kunstneriske, eller annet relevant, arbeid.

– lenker til tidligere lydarbeider / relevante arbeider (dersom du har).

Frist for å melde seg på er den 15. oktober 2021 (ny deadline!)

Om du er student, artist eller utøver som jobber med prosjekter med funnet materialer som involverer lyd, eller bruker materialer på en ny måte, konstruksjoner, etc. så er du velkommen til å søke på denne workshoppen. Workshoppen ender i en performance med de kunstneriske veilederne, så selve utøvelsen er en stor del av prosjektet.

Vi vil prioritere søkere som har en eksperimentell tilnærming til deres praksis, og som enten har erfaring med lyd, bygging/laging av instrumenter eller som utøver.

Vi tilbyr tre uforglemmelige dager med workshop og profesjonelle fra musikk- og kunstfeltet, med en mulighet til å utvikle ideene dine i et sonisk format.

Deltakerne vil få lunsj og middag under workshoppene, og festivalpass til Ekkofestivalen.

Legg merke til at vi ikke dekker kostnader knyttet til transport, opphold eller andre prosjektkostnader.
Deltakerne vil ha fulle dager med workshop, fra morgen til kveld, på Bergen Kjøtt, og Ekko vil stå for mat til alle deltakerne.