Denne videoen fra Resident Advisor trenger en repost i det nye året. Uten at du vet det har du ganske sikkert hørt Suzanne Cianis musikk. Hun er kvinnen bak flere ikoniske reklamevignetter fra syttitallet, som for eksempel lyden av en flaske med Coca-Cola som åpnes - pop! - før innholdet helles brusende ned i et glass. Hun står også bak jingler og lydeffekter for Xenon-flipperspillet, Columbia Pictures og tv-spillprodusenten Atari.

Dette arbeidet var imidlertid noe Ciani først og fremst gjorde for å finansiere en kunstnerisk utforskning av den da unge elektroniske musikken. Hun kom i kontakt med Don Buchla, en foregangsfigur innen utviklingen av synthesizere, noe som gjorde henne oppmerksom på det musikalske potensialet som lå i den nye teknologien. Hun skapte på den ene siden flere titalls kommersielle oppdrag i uken for film og tv, mens hun samtidig utforsket med nye komposisjonsformer sammen med avantgardister som Phil Niblock, Philip Glass og Steve Reich.

I 2014 spilte Suzanne Ciani med sin trio Neotantrik på Ekko nr. 11. En senere gjenoppblomstring av analoge synther har sparket liv i Suzanne Cianis karriere igjen, og vi er glade resten av verden følger tett på. Press play!