Vi samarbeider med Festspillene om prosjektet Platform GÁTT. 26 unge talenter innenfor kunst og musikk fra de nordiske landene kommer til Østre for 4 dager med program, initiert av Festspillene i Bergen, Reykjavik Arts Festival, Helsinki Festival, Nordic House in the Faroe Islands og Nuuk Nordic Culture Festival. Deltakerne skal fremføre alt fra trapesakrobatikk til drag, techno til performance i løpet av to kveldsarrangement 24. og 25. mai. Det er gratis inngang begge dager, med inngang til Østre fra Vestre Skostredet 2.