EKKO XVIII
22.–31. OKTOBER 2021
ØSTRE, BERGEN

Program og billetter til Ekkofestivalen slippes i september.
Elektronisk musikk, nykomponerte verk, klubb, lydkunst og film – med publikum i salen!