2022-11-07 - Ioana Vreme Moser: The Politics of parts: «Sizzling Semiconductors»

Ioana Vreme Moser: The Politics of parts: «Sizzling Semiconductors»

((Workshop / BUL))

Sizzling Semiconductors begynner som en skrikende tone ved berøring av et radiosensitivt material. Workshopen utforsker det å bygge lydgenerende instrumenter fra bunnen av for å undersøke den mangefasetterte historien til elektroniske komponenter, halvledende krystaller, deres tilstedeværelse i elektroniske apparater og deres miljøpåvirkning.

Ved å følge blyglanskrystallenes vei fra antikken til den industrielle revolusjonen vil vi se på hvordan disse krystallene muliggjorde det første kommunikasjonsnettverket gjennom sin evne til å dekode informasjon fra radiobølger. Vi vil se på hvordan dagens maskiner for dataprosessering i så stor grad er avhengig av sjeldne jordarter. Ikke minst utforsker vi krystallradiokulter, amatørradio og informasjonskrig på radiobølgene, som blir overført og mottatt via mineraler.

Med inspirasjon fra oppdagelsene som ble gjort innen radio på tidlig 1900-tall vil vi skape lydgenererende elektroniske instrumenter av skrapmetall og mineralske steiner. Galvanisert stål, et vanlig restmateriale, har en egenskap som kan virke unnselig helt til det blir gjort glødende: negativ motstand. Vi vil bygge videre på Nyle Steiners eksperimenter og skape oscillatorer for negativ motstand, formet som katteværhår, med komponenter bygd fra bunnen av. Med den rette behandlingen kan en gammel skrue erstatte en transistor for å skape skrikende modulerte toner.

Deltakerne vil få kunnskap om både tekniske og historiske aspekter ved elektronikk for å forstå metoder for å forsterke kommunikasjonsnettverk gjennom bruk av overskuddsmateriale. De vil få veiledning i å bygge, bøye, drille, lodde og koble kretser på nye måter. Workshopen involverer en del tungt manuelt arbeid. Som deltaker kan du svært gjerne ha tidligere erfaring med elektronikk, men det er ikke nødvendig.

Workshopen består av to økter og foregår på BEK

7. november 10.00-16.00

8. november 10.00-16.00

Workshopen er gratis og foregår på engelsk. For registrering, send en e-post til bek@bek.no innen 15. oktober. Det er begrenset antall plasser.

Workshopen er organisert i samarbeid mellom BEK, Nuts And Bolts, Ekko og Østre.Dato: mandag 7.11.

Åpningstid: 07:59

Tid: 09:00 - 15:00

Sted: BEK, C. Sundts gate 55, Bergen