Lydklubb spesial (N)

Det er ofte i uventede og uformelle forum at unike kunstopplevelser oppstår. Gjennom sporadiske arrangementer utforsker Ekko og Lydgalleriet innpakning og presentasjon med utgangspunkt i miljøet rundt og programmet på Østre. Lydklubb er en møteplass for ulike kunstutrykk, all din favorittmusikk kan spilles baklengs, årets mest overraskende konsert – spennende, sært eller kommersielt, alt har sin naturlige plass her.