Lydbenken: Rudi Valdersnes & Torjus Slettsnok «Over Stadt» (NO)

På åpningsdagen presenterer vi vernissage med Rudi Valdersnes og Torjus Slettsnok sitt nye stykke «Over Stadt». Stykket vil gynge og gå ute på Lydbenken i gjerdet utenfor Østre under hele festivalen (foruten lørdag 29.10). Rudi har laget og spilt inn sine egne instrumenter, mens Torjus har puslet det sammen med en båttur over Stadt i tankene. Måten stykket er laget på innebærer en god del risiko, ikke ulikt båtturen.