André Bratten (Smalltown Supersound / NO)

André Bratten er en av våre beste elektroniske eksperimentelle eksportvarer, i tillegg er han en ekte ekko-venn som har laget flere bestillingsverk for oss. Mørk tonalitet og kompromissløs produksjon er en viktig del av hans signatur. 
Han ga nylig ut 3 12" på Smalltown Supersound som gis ut som et samlet album «3x45», med slippfest hos oss 6. april.