The Tempest (Kim Hankyul / KR)

I verket <The Tempest> blir naturlig uro realisert gjennom råmaterialers reflekser satt i sekvens. Naturens overveldende kraft blir imitert i kontinuerlige variasjoner, av lyden laget av minimal bevegelse fra maskiner.

Kim Hankyul er en kunstner som bor og arbeider i Bergen, uteksaminert med BA i estetikk fra Seoul National University og MFA fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Universitetet i Bergen. Hankyuls arbeid viser hovedsakelig ufullstendigheten av persepsjon ved å sette uoverensstemmelsen i høysetet mellom visuelle omgivelser og soniske fenomener. Skala og arbeidsmaterialer har variert fra alt mellom objektinstallasjon til store kinetiske arkitekturverk. Nyere arbeider ble vist i Atelier Nord (2020), Gyldenpris Kunsthall (2020), Bergen Kunsthall (2019), Landmark (2019) og Galleri Slakt (2019).

Utstillingen presenteres i samarbeid med BEK.