Reckless Kettle

Reckless Kettle er Fergus Tibbs fra Skottland. Med flere år som event-maker og dj fra hjemlandet kom han til Bergen med en herlig platesamling og energisk lyst til å spille frikete musikk. Han spiller hver fredag på Vers Libre med Keep it Freaky – og er en stor pådriver bak den community-drevne radiostasjonen.

@recklesskettle