EKKO Nr. 12
Max Cooper «Emergence» (UK)
Dato
Fre 30. Oktober
Tid
00:00
Sted
Østre - 2.etg - Fongaard
Åpningstid
19:30 - 03:30
Billetter
240,- (KONSERTEN KL 20.00 ER GRATIS)

Ord som kompromissløs og individualistisk er ofte brukt i beskrivelsen av Max Coopers kunstnerskap. Gjennom et uttal forskjellige prosjekter plasserer han seg utrykksmessig midt imellom linjær dansemusikk, laget for å holde gangen på et euforisk dansegulv og ganske så eksperimentelle lydkulisser, som er mer lyttevennlige. I seg selv er dette kanskje ikke så unikt, det er først når man går litt i dybden og ser på metodikk og arbeidsprosess at det dukker opp flere spennende lag i hans kunstnerskap. Kombinasjonen mellom elektronisk musiker og doktorgrad i bioinformatikk er ikke dusinvare i musikkens verden uansett sjanger. Bio-hvafornoe tenker du sikkert, men ved å gå litt i dyben på hans siste prosjekt «Emergence», som er det han skal presentere under Ekko, blir det kanskje litt klarere.

Emergence, eller vekst på norsk, er et begrep som omhandler prosesser hvor større entiteter og strukturer blir til gjennom interaksjon mellom mange små, ukompliserte entiteter. Det kan være vannmolekyler som blir til krystall eller bakterier som utvikler seg til levende organismer. Det er en kraft som har formet universet, jorden, vannet vi drikker og luften vi puster inn. Det er ikke noe vi tenker over til daglig, men det er likefullt tilstede, hele tiden.

Selv om Max Cooper jobber med utgangspunkt i akademiske problemstillinger og temaer er det viktig å ikke tenke på «Emergence» som et akademisk verk, men først og fremst en fortelling i lyd og bilde. Historien begynner med grunnleggende matematiske begrep som for eksempel primtall og flerdimensjonalitet og fortsetter med «Big Bang», universet, stjerner, sorte hull, de tidligste livsformene, celler, fotosyntese og til slutt mennesket, bevisstgjøring, kapitalisme, digital identitet og den post-digitale hverdagen. Om det hele virker overveldende er det betryggende å vite at Max Cooper er like opptatt av at man kan nyte verket på et visuelt og musikalsk plan, uten å analysere alt innholdet. Man kan selv bestemme hva de ulike delene er og hva de betyr. Sånn sett fremstår «Emergence» som en dypt personlig opplevelse som oppstår via interaksjon, innlevelse og refleksjon.

Dagens Program
Oram - 1.etg - Østre Østre - 2.etg - Fongaard