Ekko
2014

Konsertserie
2014

I tillegg til vårt hovedarrangemet Ekkofestivalen, arrangerer vi også konserter og klubbkvelder på Østre - Hus for lydkunst og elektronisk musikk gjennom hele året.

Kjøp billetter her